Service, in bedrijf stellen van ACV gasketel, residentieel gamma Kompakt HRE, Ilea en HeatMaster bij aankoop/plaatsing nieuwe verwarmings-/sanitaire installatie

350,00 excl. BTW

Inbegrepen:

 • werken voor een residentiële installatie: 1 ketel (geen cascade) met een gewone (standaard of mixte, geen solar) boiler en maximum 2 verwarmingskringen (radiatoren en/of vloerverwarming, 2 thermostaten),
 • maximum 4 werkuren en
 • een verplaatsing, normaal maximum ongeveer 20 km (afhankelijk van de exacte gemeente eventueel 25 km).

Met het oog op de garantie en om latere interventies qua verplaatsing snel en vooral betaalbaar te houden, werken wij slechts in een beperkte radius. Het leveren van materiaal kunnen wij eventueel over gans België, maar niemand kan een correcte na-service aanbieden bij verplaatsingen van 50 km en meer. Wenst u zich echter toch blauw te betalen, kan hier uiteraard nog een mouw worden aangepast.

Enkel mogelijk voor toestellen

 • van het merk ACV,
  • Kompakt HRE eco 18/24, 24/28 en 30/36 (Kombi-toestellen),
  • Kompakt HRE eco 12, 18, 30 en 40 Solo (eventueel met externe boiler),
  • Prestige 32 Excellence (met onderhoudsvrije, ingebouwde inox, dubbelwandige boiler 62 liter),
  • HeatMaster 25 C of 25, 35 en 45 TC,
  • Ilea 12, 20 en 30 Solo (eventueel met externe boiler),
  • Ilea 18/25, 22/30 en 25/35 (Combi-toestellen),
  • Ilea Excellence HE 22/30 (met “tap-boiler”, buffer en platenwisselaar),
  • Ilea Excellence 25/35 (met ingebouwde inox spiraal-boiler 45 liter).
 • bij ons aangekocht,
 • bij complexere installatie enkel in combinatie met onze Ecom-regulaties en
 • toestellen (minder dan 70 kW). Grotere installaties zijn ook wel mogelijk, maar dan samen met de fabrikant (is te bespreken).

De eigenaar of eindgebruiker is en blijft aanwezig gedurende de ganse interventie.

De ganse installatie staat klaar en wordt door ons uiteraard nog eens extra gecontroleerd.

 • Hydraulisch volledig afgewerkt: met water gevuld én ontlucht:
  • verwarmingskring(-en) en
  • de sanitaire kring (indien aanwezig): de prestaties van een boiler (voldoende groot debiet) kunnen wij maar controleren als er minstens 1 deftige kraan geplaatst én ook perfect op de afvoer aangesloten is (liefst bad of douche).
 • Gasleiding: 100% dicht en ook gekeurd, en staat dus ook onder druk (“er is gas, de gasteller staat open!”).
 • Rookgasafvoer is correct aangesloten.
 • De verluchting is aanwezig én bij mechanische verluchting ook in werking.
 • Alle toebehoren (in het bijzonder de veiligheidskleppen…) zijn volgens de regels van de kunst correct en veilig gemonteerd.
 • De afvoerleidingen (overdrukkleppen, condensaat…) zijn aangesloten.
 • Er zijn dus geen lekken (of toch geen extreme, die later nog kunnen verholpen worden).
 • De verwarmingslichamen (radiatoren, vloerverwarming…) kunnen in werking gezet worden. Zonder voldoende warmte-afname kan een stookketel niet deftig uitgemeten worden.
 • De elektrische binnen-installatie is definitief en gekeurd, de voeding gebeurt dus niet via een werfkast.

Overzicht van de door ons uit te voeren werken:

 • Hydraulische controle: sanitair en cv-zijdig.
 • CV-water: bijvullen en extra ontluchten.
 • Elektrische aansluitingen, enkel aan de kant van de sturing,
  • de componenten op zich
   • verbruikers: ketel, boiler, pompen, mengkraan, zoneventielen…
   • voelers: buiten- en boiler-voeler, extra veiligheden/aquastaten, thermostaten…

zijn voorzien van (én aangesloten met) voldoende lange kabels. Ook “het proper vasthechten” aan de muur is ten laste van de klant.

 • Voeding: spanning meten, en controle van phase en neuter.
 • Opstarten ketel en alle andere componenten van de ganse installatie.
 • Gasdruk meten (rust/werking), eventueel extra ontluchten.
 • Dichtheid rookgasafvoer controleren (geen recirculatie).
 • Metingen rookgassen en afstelling/rendement ketel.
 • Configuratie en instellen van de verschillende parameters (ketel) volgens het type installatie en uw persoonlijke noden/verwachtingen.
 • Controle en testen van de correcte werking van de ganse installatie (stookplaats én verwarmingslichamen).
 • Uitleg van de ganse installatie:
  • ketel (en boiler),
  • hydraulische stookplaatstoebehoren (pompen, expansievat…),
  • regeling en
  • themostaat.
 • In het geval van eventuele, kleine tekortkomingen wijzen wij u vrijblijvend op mogelijke verbeteringen.
 • Een extra, laatste controle van de dichtheid van de gasleiding (gasmeter).

 

Resultaat: de installatie

 • werkt veilig, correct en met een hoogstaand comfort,
 • is later vlot te onderhouden en
 • kent een lange levensduur.
 • Attest interventie.

Extra voordeel: na de inbedrijfstelling “kennen”, hebben wij een goed zicht op uw installatie aan de hand van onze eigen foto’s. Mochten er zich na verloop van tijd toch problemen voordoen, kunnen wij vaak kleinigheden gewoon telefonisch (en dus vanop afstand) zeer snel verhelpen, en dit zonder een of andere technische interventie.

Gelieve een inbedrijfstelling op tijd aan te vragen, minstens 1 week op voorhand. Zeker in het geval van een zeer dringende en dus uiterst snelle vervanging van een stookketel, is goed én voldoende op voorhand, VOOR de aanvang van de werken afspreken zeer belangrijk.

Deze dienst is op voorhand te betalen.